DESPRE COMUNĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a […]

Mai mult...

Atracții turistice

Rezervaţia naturală „Mlaştina de la Iaz”, este o arie naturală protejată, ce […]

Mai mult...

ACASĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a […]

Mai mult...

Despre noi

Istoria comunei

Comuna Plopiş este atestată documentar începând cu anul 1227, din perioada feudalismului […]

Read more...

Atracții turistice

Rezervaţia naturală „Mlaştina de la Iaz”, este o arie naturală protejată, ce […]

Read more...

Informări privind munca sezonieră în străinătate

MUNCA SEZONIERĂ ÎN STRĂINĂTATE

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SĂLAJ

Read more

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant, sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Plopiș anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală, din cadrul Compartimentului administrativ – gospodăresc:

Șofer I    

⇒ Anunț, bibliografie, calendar activ ⇐

Read more

REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE LA DEZASTRE

Având în vedere că pe data de 28 Februarie am sărbătorit Ziua Protecţiei
Civile din România, iar în 1 martie Ziua Internaţională a Protecţiei
Civile, pentru diseminarea către populație a unor reguli și măsuri de
prevenire la dezastre, vă recomandăm să țineți cont de materialele anexate:
Read more

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

INFORMARE

            In vederea implementarii prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurare, ministrului mediului si ministrului sanatatii nr 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si certificare a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor, va informam ca Oficiul Fitosanitar Salaj va organiza  incepand cu data de 18.01.2021 sesiuni de instruire initiala in scopul obtinerii certificatului de formare profesionala.

            In conformitate cu OUG 34/2012 instruirea si certificarea este o obligatie a urmatoarelor categorii profesionale:

 – utilizator profesionist – orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și liber-profesioniști, atât din sectorul agricol, cât și din alte sectoare;

distribuitor – orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe piață, inclusiv angrosiști, vânzători cu amănuntul, vânzători și furnizori;

consilier – orice persoană care a dobândit cunoștințe corespunzătoare și oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea dăunătorilor și utilizarea în siguranță a pesticidelor, în cadrul exercitării unei activități profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanță independentă și serviciile publice de consultanță, agenții comerciali, producătorii de produse alimentare și vânzătorii cu amănuntul, dacă este cazul;

            In urma participarii la cursul de instruire initiala care se desfasoara pe parcursul a 18 ore si dupa sustinerea unui test grila si promovarea acestuia, beneficiarii primesc un certificat de formare profesionala, valabil 5 ani, care se poate reinnoi in urma unei instruiri suplimentare.

Participanții la cursul de instruire inițială/suplimentară depun la sediul oficiului fitosanitar județean în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 cerere-tip de înscriere

 copie buletin/carte de identitate

 copie diplomă de studii medii/diplomă de studii superioare, pentru utilizatori profesioniști;

 copie diplomă studii medii/superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură și inginerie economică în agricultură/biologic/biochimic sau silvic, pentru distribuitori;

copie diplomă de studii superioare, absolvite în domeniul agricol/horticol, pentru consilieri;

documentul prin care se face dovada achitării tarifului de 193 lei pentru eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.

            Mentionam ca in conformitate cu Directiva 2009/128/CE  de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor vânzările de pesticide care sunt autorizate în vederea unei utilizări profesionale vor fi  rezervate posesorilor unui certificat de formare profesionala.

Informatii la 0260 620063 sau email ofsalaj@anfof.ro sau 0741246220

Sef Birou

Marius STANA

Read more

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Proces verbal din data de 16.,11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora.

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 33 SĂLAJ, Comuna PLOPIȘ 

Read more

HORĂRÂREA 65 DIN 3 NOIEMBRIE 2020 COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SĂLAJ

Privind propunerea instituirii carantinei în localitățile Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei din județul Sălaj 

⇒HCJSU Nr. 65 din 03.11.2020⇐

ADOPTARE MĂSURI SPECIFICE ÎN VEDEREA STOPĂRII RĂSPÂNDIRII ALARMANTE A INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-COV-2

Read more

Agenția Națională a Zonei Montane

În atenția solicitanților potențiali beneficiari ai sprijinului acordat prin Submăsura 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA/ MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE – investiții noi în abatoare de capacitate mică în zona montană !

Formular-cerere-către-ANZM-sM-4.2

CAIET-DE-SARCINI-Anexa-2-la-procedura

AVIZ-ANZM-Formular-nr.-11-din-Anexa-1-Cererea-de-Finantare-sM4.2_2020

 

Mai multe informații AICI!

Read more

AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SECTORUL APICOL

INFORMAȚIE DE PRESĂ  

 HOTĂRÂREA Nr. 716/2020 din 27 august 2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”

 Reguli procedurale

Verificarea  de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură a listei apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020.

    Beneficiarii depun la Direcția pentru Agricultură a Județului Sălaj cererea însoțită de următoarele documente:

  1. a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  2. b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 lit. a);
  3. c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  5. e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

    (5) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la Direcția pentru Agricultură a Județului Sălaj şi prin fax nr. 0260-614745 sau poştă localitaea Zalău str. Corneliu Coposu nr. 79/a sau în format electronic prin e-mail dadr.sj@madr.ro sau dadrsj@info-plus.ro. Verificarea sumelor rămase sau potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi se comunică telefonic/prin fax sau în format electronic, prin e-mail, înainte de înregistrarea cererii.

    (6) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 5 deţin în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la direcţia pentru agricultură judeţeană pe teritoriul căreia beneficiarul deţine numărul cel mai mare de familii de albine.

    (7) Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute la alin. (4) este data de 15 septembrie 2020.

Descarcă aici ⇓

CERERE editabilă ajutor minimis 2020

Declarație date personale

HOTĂRÂREA Nr 716

Read more

Lucrări de întreținere și reparații

Lucrări de întreținere bază sportivă la Școala Gimnazială Iaz

Valoarea lucrării este de 92.358 lei (fără TVA) și include: așternerea și compactarea unui strat de fundație din balast (20 cm), așternerea și compactarea unui strat de piatră spartă (10 cm), curățirea și amorsarea suprafeței de 1260 mp, turnarea de mixtură asfaltică BA16 în strat de 6 cm.

Suprafața totală = 1260 mp

Lucrări de reparații pe suprafețe întinse bază sportivă la Școala Gimnazială Plopiș

Valoarea lucrării este de 54.540 lei (fără TVA) și include: curățarea și amorsarea suprafeței de 1800 mp, turnarea de mixtură asfaltică BA16 în strat de 5 cm. 

Suprafața totală = 1800 mp

Read more

ACASĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a județului Sălaj, având ca vecini în partea de nord – comuna Nușfalău, în partea de est și sud-est – comuna Valcău, în partea de sud și sud-vest – comunele Șinteu și Borod din județul Bihor, iar în partea de vest – comuna Halmășd.

Comuna Plopiș se întinde pe o suprafață de 8038 ha și este alcătuită din trei sate aparținătoare: Plopiș – sat reședință de comună, Iaz situat la 3 km de centrul comunei și Făgetu la 8 km. Comuna Plopiș este situată la o distanță de 55 km față de municipiul Zalău și 25 km Șimleu Silvaniei.

Localitățile Plopiș și Iaz sunt sate de tip adunat, specifice arealelor depresionare, iar Făgetu este un sat de tip risipit, specific zonelor de munte, ce se întinde pe o suprafață de 45 km², cu gospodarii (205 la număr) locuind în case izolate sau grupate în crânguri.