DESPRE COMUNĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a […]

Mai mult...

Atracții turistice

Rezervaţia naturală „Mlaştina de la Iaz”, este o arie naturală protejată, ce […]

Mai mult...

ACASĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a […]

Mai mult...

Despre noi

Istoria comunei

Comuna Plopiş este atestată documentar începând cu anul 1227, din perioada feudalismului […]

Read more...

Atracții turistice

Rezervaţia naturală „Mlaştina de la Iaz”, este o arie naturală protejată, ce […]

Read more...

ANUNȚ APIA

Reprezentanții APIA – Centrul local Șimleu Silvaniei, se vor deplasa în localitățile comunei Plopiș în vederea semnării cererilor de plată de către fermieri, după cum urmează:

– Localitatea PLOPIȘ – Centrul de Informare Turistică – 4 August 2021, începând cu ora 9:00

Localitatea IAZ – Căminul Cultural Iaz – 2 August 2021, începând cu ora 9:00

  • – Localitatea FĂGETU – Căminul Cultural Făgetu – 8 August, începând cu ora 9:00  

Documente necesare:

– Buletin identitate/carte de identitate pentru persoane fizice;

– certificat de înregistrare RCO pentru persoane juridice

Read more

Campanie de vaccinare

CAMPANIE DE VACCINARE PFIZER ÎN PLOPIȘ

Joi 22 iulie 2021 între orele 9,00 – 12,00 la Căminul Cultural 

Read more

Muncește legal! Cunoaște-ți drepturile.

CITEȘTE CU ATENȚIE CONTRACTUL DE MUNCĀ

Este în defavoarea salariatului să accepte ca o parte din munca efectiv prestată de el să-i fie plătită ”la negru”, pe lângă salariul declarat și fiscalizat.

Read more

PLOPIȘ RECICLEAZĂ!

COLECTARE GRATUITĂ DEŞEURI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

SATE PARTICIPANTE: PLOPIȘ, FĂGETU, IAZ

6 – 9 IULIE 2021 – LA MAȘINA DE COLECTARE

RECICLEZI = PRIMEȘTI GARANTAT:

2 TICHETE X 10 LEI pentru deșeuri de dimensiuni mari (peste 45kg) de tipul: mașini de spălat haine/vase, frigidere, congelatoare, combine/lăzi/vitrine frigorifice

1 TICHET  X 10 LEIpentru alte tipuri de deșeuri electrice, a căror greutate totalizează peste 35 kg.

 

Read more

Recensământul General Agricol

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.

Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se  vor putea susține  dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa numitul acord verde.

De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:

(mai mult…)

Read more

Hristos a Înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire.

Paşte Fericit!

Echipa Primăriei Plopiș

 

Read more

Informări privind munca sezonieră în străinătate

MUNCA SEZONIERĂ ÎN STRĂINĂTATE

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SĂLAJ

Read more

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant, sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Plopiș anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală, din cadrul Compartimentului administrativ – gospodăresc:

Șofer I    

⇒ Anunț, bibliografie, calendar activ ⇐

Read more

REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE LA DEZASTRE

Având în vedere că pe data de 28 Februarie am sărbătorit Ziua Protecţiei
Civile din România, iar în 1 martie Ziua Internaţională a Protecţiei
Civile, pentru diseminarea către populație a unor reguli și măsuri de
prevenire la dezastre, vă recomandăm să țineți cont de materialele anexate:
Read more

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

INFORMARE

            In vederea implementarii prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurare, ministrului mediului si ministrului sanatatii nr 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si certificare a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor, va informam ca Oficiul Fitosanitar Salaj va organiza  incepand cu data de 18.01.2021 sesiuni de instruire initiala in scopul obtinerii certificatului de formare profesionala.

            In conformitate cu OUG 34/2012 instruirea si certificarea este o obligatie a urmatoarelor categorii profesionale:

 – utilizator profesionist – orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și liber-profesioniști, atât din sectorul agricol, cât și din alte sectoare;

distribuitor – orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe piață, inclusiv angrosiști, vânzători cu amănuntul, vânzători și furnizori;

consilier – orice persoană care a dobândit cunoștințe corespunzătoare și oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea dăunătorilor și utilizarea în siguranță a pesticidelor, în cadrul exercitării unei activități profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanță independentă și serviciile publice de consultanță, agenții comerciali, producătorii de produse alimentare și vânzătorii cu amănuntul, dacă este cazul;

            In urma participarii la cursul de instruire initiala care se desfasoara pe parcursul a 18 ore si dupa sustinerea unui test grila si promovarea acestuia, beneficiarii primesc un certificat de formare profesionala, valabil 5 ani, care se poate reinnoi in urma unei instruiri suplimentare.

Participanții la cursul de instruire inițială/suplimentară depun la sediul oficiului fitosanitar județean în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 cerere-tip de înscriere

 copie buletin/carte de identitate

 copie diplomă de studii medii/diplomă de studii superioare, pentru utilizatori profesioniști;

 copie diplomă studii medii/superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură și inginerie economică în agricultură/biologic/biochimic sau silvic, pentru distribuitori;

copie diplomă de studii superioare, absolvite în domeniul agricol/horticol, pentru consilieri;

documentul prin care se face dovada achitării tarifului de 193 lei pentru eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.

            Mentionam ca in conformitate cu Directiva 2009/128/CE  de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor vânzările de pesticide care sunt autorizate în vederea unei utilizări profesionale vor fi  rezervate posesorilor unui certificat de formare profesionala.

Informatii la 0260 620063 sau email ofsalaj@anfof.ro sau 0741246220

Sef Birou

Marius STANA

Read more

ACASĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a județului Sălaj, având ca vecini în partea de nord – comuna Nușfalău, în partea de est și sud-est – comuna Valcău, în partea de sud și sud-vest – comunele Șinteu și Borod din județul Bihor, iar în partea de vest – comuna Halmășd.

Comuna Plopiș se întinde pe o suprafață de 8038 ha și este alcătuită din trei sate aparținătoare: Plopiș – sat reședință de comună, Iaz situat la 3 km de centrul comunei și Făgetu la 8 km. Comuna Plopiș este situată la o distanță de 55 km față de municipiul Zalău și 25 km Șimleu Silvaniei.

Localitățile Plopiș și Iaz sunt sate de tip adunat, specifice arealelor depresionare, iar Făgetu este un sat de tip risipit, specific zonelor de munte, ce se întinde pe o suprafață de 45 km², cu gospodarii (205 la număr) locuind în case izolate sau grupate în crânguri.