DESPRE COMUNĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a […]

Mai mult...

Atracții turistice

Rezervaţia naturală „Mlaştina de la Iaz”, este o arie naturală protejată, ce […]

Mai mult...

ACASĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a […]

Mai mult...

Despre noi

Istoria comunei

Comuna Plopiş este atestată documentar începând cu anul 1227, din perioada feudalismului […]

Read more...

Atracții turistice

Rezervaţia naturală „Mlaştina de la Iaz”, este o arie naturală protejată, ce […]

Read more...

Lucrări de întreținere și reparații

Lucrări de întreținere bază sportivă la Școala Gimnazială Iaz

Valoarea lucrării este de 92.358 lei (fără TVA) și include: așternerea și compactarea unui strat de fundație din balast (20 cm), așternerea și compactarea unui strat de piatră spartă (10 cm), curățirea și amorsarea suprafeței de 1260 mp, turnarea de mixtură asfaltică BA16 în strat de 6 cm.

Suprafața totală = 1260 mp

Lucrări de reparații pe suprafețe întinse bază sportivă la Școala Gimnazială Plopiș

Valoarea lucrării este de 54.540 lei (fără TVA) și include: curățarea și amorsarea suprafeței de 1800 mp, turnarea de mixtură asfaltică BA16 în strat de 5 cm. 

Suprafața totală = 1800 mp

Read more

Modernizare drumuri de interes local

Străzile și drumul comunal care urmează să fie modernizate se află amplasate în intravilanul comunei Plopiș, în localitățile Făgetu, Iaz și Plopiș, având lungimea totală de 31.788 m.

Proiectul finanțat prin PNDL:

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopiș, județul Sălaj”

 • tratează modernizarea drumurilor de interes local, care fac legătura între componentele comunei Plopiș.
 • valoarea investiției este de: 26.743.267 lei
 • perioada de derulare a proiectului: 2017 – 2023 
Read more

PENTRU UN PLOPIȘ CURAT, TE AJUTĂM LA RECICLAT!

COLECTARE GRATUITĂ DEȘEURI ELECTRICE

 • SATE COMPONENTE: PLOPIȘ, FĂGETU, IAZ
 • PERIOADA CAMPANIEI: 15-17 IUNIE 2020
 • DIRECT DE LA DOMICILIU – LA MAȘINA DE COLECTARE
 • CASĂRI DE LA FIRME ȘI INSTITUȚII

Fiecare deșeu predat îți poate aduce o recompensă pentru gestul tău responsabil față de mediu.
1 TICHET X 10 LEI în cupoane valorice pentru deșeuri complete, de tip aragaz, boiler, centrală termică
2 TICHETE X 10 LEI în cupoane valorice pentru deșeuri voluminoase complete tip mașini de spălat haine, mașini de spălat vase
3 TICHETE X 10 LEI în cupoane valorice pentru deșeuri voluminoase complete de tip combine, vitrine și lăzi frigorifice, frigidere, congelatoare…

Pentru informații și programări privind preluarea gratuită de la domiciliu, apelează: 0756 030 602

PENTRU UN PLOPIȘ CURAT, TE AJUTĂM LA RECICLAT!

 

Read more

Proiecte în lucru – Casă pentru servicii funerare – Plopiș

“Construire și dotare casă pentru servicii funerare cu spații tehnice aferente premergător ceremoniei funerare, în localitatea Plopiș, comuna Plopiș, județul Sălaj”

Program: PNDR 2014 – 2020

Proiectul presupune construirea unei case de ceremonii funerare în localitatea Plopiș, cu sală oficiere slujbe, spațiu depunere cu instalație frigorifică, spațiu depunere priveghi, grup sanitar, spațiu tehnic, birou și terasa acoperită.

Stadiu proiect: implementare

Valoare: 685.954 lei

Amplasament: sat Plopiș, comuna Plopiș, zona Racoviță

Beneficiar: Comuna Plopiș 

Read more

Agenția Națională a Zonei Montane

Informare privind calendarul indicativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020. 

Vă informăm că Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat Calendarul indicativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020 
Vă rugăm să informați fermierii din comuna dvs. prin publicare pe website-ul primăriei sau prin alte mijloace de popularizare, despre aceste oportunități de finanțare a activităților din agricultură.

Sesiunea pentru sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” este dedicată în exclusivitate pentru sprijinirea fermierilor din zona montană.

Pentru sM 4.2 sesiunea va fi organizata doar pentru investiții noi în abatoare de capacitate mică în zona montana, conform delimitării zonei montane din cadrul PNDR 2014-2020.
 
Sesiunea pentru sM 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” privește în mod direct grupurile de producători care dețin produse certificate pe o schemă de calitate europeană, astfel producătorii care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă produs montan și formează un grup de minimum 2 producători pot aplica pentru această sub-măsură.
 
⇓Prezentare-M-03-Scheme-de-calitate
Read more

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar

Anunț de participare 

la procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Plopiș pentru unitățile de cult din comuna Plopiș, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

⇓Anunț participare unități de cult⇓

⇓Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar

 

Read more

Paște fericit. Hristos a Înviat!

Hristos a înviat! Să fiți binecuvântați cu bogăție sufletească, cu iubire și cu speranță. Sărbătorile să vă aducă binemeritata pace și sănătate, dumneavoastră și celor dragi.

Paște fericit. Hristos a Înviat!

Conducerea Primăriei Plopiș

Read more

Bun din Sălaj

Descoperă și cumpără produse făcute în Sălaj

Descoperă ce-i mai BUN din Sălaj!

“BUN din Sălaj” este o platformă care pune la dispoziția micilor producători locali spațiu online în care aceștia să își prezinte, gratuit, oferta, întregii comunități. Iar consumatorilor sălăjeni să le faciliteze, tot gratuit, accesul la producători, restaurante cu livrări la domiciliu, sau inițiative bune din comunitate.

În baza informațiilor pe care producătorii le oferă, pe propria răspundere, consumatorul se adresează direct acestora, fără a a exista un alt intermediar. Responsabilitatea pentru calitatea produselor, condițiile de comercializare și livrare, aparține în întregime producătorilor.

Acest portal a fost creat în cadrul inițiativei cetățenești “Consumă Local, Sălaj!”, o pledoarie activă pentru consumul de produs local, susținerea micilor producători și afacerilor de familie! Dar și promovarea inițiativelor cu impact în comunitate! Site-ul este conceput de un grup de inițiativă format din oameni de bine, din dorința de a ajuta comunitatea locală!

Oricine este binevenit să se alăture în portofoliul de produse și producători. Fie îți creezi un cont propriu, de pe care încarci tu direct produsele și datele de contact , fie soliciți ajutor voluntarilor noștri la contact@bundinsalaj.ro

Mai multe detalii găsiți aici:

 

Read more

Anunț închiriere spațiu

ROMÂNIA, JUDEȚUL SĂLAJ, COMUNA PLOPIȘ

Sediul: loc. Plopiș, nr. 134, județul Sălaj,

e-mail: primaria_plopis@yahoo.com

Tel./Fax 0260671102

Cod de înregistrare fiscală: 4291956

Nr. 1391 / 30.03.2020

 ANUNȚ

 Închiriere spațiu

            Primăria comunei Plopiș, nr. 135, telefon/fax 0260-671102 e-mail: primaria_plopis@yahoo.com, organizează, la sediu, în data de 29.04.2020, ora  14.00, licitație publică pentru închirierea unui spațiu aflat în domeniul privat al comunei Plopiș.

Spațiul care face obiectul acestei licitații este următorul:

 Spațiu proprietate privată a comunei Plopiș, din cadrul Centrului medico-social, situat în localitatea Iaz, nr. 137/A, în suprafață de 32,25 mp, în vederea amenajării unui cabinet de medicină internă.

Prețul de pornire al licitației : 6 lei / mp / an

Locul și data depunerii documentelor în vederea participării la licitație: Primăria comunei Plopiș, nr. 135, jud. Sălaj, până la data de 29.04.2020, ora 13.00, conform  documentației  solicitate prin Caietul de sarcini.

Locul, data și ora la care se ține licitația : Primăria comunei Plopiș, nr. 135, jud. Sălaj, la data de 29.04.2020, ora 14,00.

 Documentația de licitație:

Anunț închiriere spațiu

Caiet de sarcini si anexe

Relații suplimentare se pot obține de la Primăria comunei Plopiș, tel. 0260-671102, fax 0260-671102, sau e-mail: primaria_plopis@yahoo.com.

 

Read more

Anunț important!!!

          Având în vedere Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 emisă de către Ministerul Afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, vă reamintim următoarele:

 • în intervalul orar 6:00-22:00 SE RECOMANDĂ ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
 • – deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • – deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • – deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • – deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • – deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
 • în intervalul orar 22:00 – 06:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive:
  – deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • – deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • – deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • – deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • – deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

De asemenea, Ordonanța militară nr. 2 prevede următoarele:

 • – pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
 • – pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
 • – declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura;
 • – fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică;
 • – măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22:00, ora României.

            Vă rugăm să respectați cu strictețe toate restricțiile impuse la nivel național, inclusiv cele care pentru moment sunt doar sub formă de recomandare!!!

  

            Cu stimă,
            respect şi consideraţie,
            Criste Nicolae
            Primarul Comunei Plopiș

⇓MODEL – Adeverință angajator

⇓MODEL – Declarație pe proprie răspundere

Read more

ACASĂ

Comuna Plopiș este așezată în nord-vestul României, în partea de sud-vest a județului Sălaj, având ca vecini în partea de nord – comuna Nușfalău, în partea de est și sud-est – comuna Valcău, în partea de sud și sud-vest – comunele Șinteu și Borod din județul Bihor, iar în partea de vest – comuna Halmășd.

Comuna Plopiș se întinde pe o suprafață de 8038 ha și este alcătuită din trei sate aparținătoare: Plopiș – sat reședință de comună, Iaz situat la 3 km de centrul comunei și Făgetu la 8 km. Comuna Plopiș este situată la o distanță de 55 km față de municipiul Zalău și 25 km Șimleu Silvaniei.

Localitățile Plopiș și Iaz sunt sate de tip adunat, specifice arealelor depresionare, iar Făgetu este un sat de tip risipit, specific zonelor de munte, ce se întinde pe o suprafață de 45 km², cu gospodarii (205 la număr) locuind în case izolate sau grupate în crânguri.