Primăria Plopiş

județul Sălaj

23/04/2019 Privind aprobarea Actului de Punere in Valoare nr. 1477025/-04.04.2019, inregistrat la O.S ,, Magura`` Simleu Silvaniei

23/04/2019 Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentri anul 2019

23/04/2019 Privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile apicabile in comuna Plopis in anul 2019

23/04/2019 Privind adoptarea bugetului local al comunei Plopis, pe anul 2019

29/03/2019 Privind aprobarea incheierii unui act aditional cu privire la modificarea onorariului prevazut in Contractul de prestari servicii financiar-contabile nr. 4044 din 31.12.2015

29/03/2019 Privind aprobarea Actului de Punere in Valoare nr.1475066-SJ-108, inregistrat la O.S ,,Magura~ Simleu Silvaniei in vederea asigurarii lemnului de foc pentru persoane fizice din comuna Plopis pentru sezonul de iarna 2019-2020

29/03/2019 Privind aprobarea actului de punere in Valoare nr.1475068-SJ-108, inregistrat la O.S ,,Magura Simleu Silvaniei in vederea asigurarii lemnului de foc pentru persoane fizice din comuna Plopis pentru sezonul de iarana 2019-2020

29/03/2019 Privind aprobarea Actului de Punere in Valoare nr. 1475071-SJ-108, inregistrat la O.S ,,Magura” Simleu Silvaniei in vederea asigurarii lemnului de foc pentru persoane fizice din comuna Plopis pentru sezonul de iarna 2019-2020

29/03/2019 Privind aprobarea Actului de Punere în vALOARE NR. 1475072-s=SJ-108, inregistrat la O.S ,,Magura ” Simleu Silvaniei, in vederea asigurarii lemnului de foc pentru persoane fizice din comuna Plopis pentru sezonul de iarna 2019-2020

29/03/2019 Privind modificarea HCL PLOPIS NR 32 DIN 13 09.2018

29/03/2019 Privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar cu uzura avansata aflate in gestiunea CL PLOPIS

29/03/2019 Privind aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului , serviciilor si institutiilor subordonate

29/03/2019 Privind completarea anexei nr.45 la Hotararea Consiliului local nr 15 din 26.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Plopis

20/02/2019 Privind aprobarea preluarii, de la Asociatia Comunelor Borod-Plopis-Auseu, a investitiilor aferente comunei Borod realizate in cadrul proiectului „ Modernizare dc 162, dc 167

20/02/2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru proiectul Reconstructie Scoala Gimnaziala ca urmare a actualizarii valorii cheltuielilor in conformitate cu prevedwerile OUG NR 114/2018 SI HG 937/2

20/02/2019 Privind apobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru proiectul ,, Modernizare strada Moghioruta, localitatea Plopis, comuna Plopis ca urmare a actualizarii valorii cheltuielilor in conformitate cu preve

20/02/2019 Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei PLOPIS , JUDETUL SALAJ, PE ANUL 2018

30/01/2019 Privind completarea domeniului public al comunei Plopis

30/01/2019 Privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea functiei de audit intern

30/01/2019 Privind aprobarea retelei Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Plopis pentru anul 2019-2020

30/01/2019 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat pentru 2019

30/01/2019 Privind completarea si modificarea HCL nr 41/2018 cu privire la aplicarea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Plopis anul 2019

30/01/2019 Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Plopis, judetul Salaj