Licitații publice

Publicat azi 28.04.2022

⇓Anexa achizitii directe anul 2022

⇓HCL privind aprobarea programului anual de achizitii publice 20

⇓Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

 

Publicat azi 20.10.2021

Anexa nr. 1 la HCL nr. 54 din 23.09.2021

HCL nr. 54 din 23.09.2021

Anunț închiriere spațiu

CAIET DE SARCINI Închiriere

Contract de închiriere necompletat

Fisa de date a procedurii  

Scrisoare de înaintare

Publicat azi 20.09.2021

ANUNȚ –  Închiriere spațiu 

Spațiu proprietate publică a comunei Plopiș, din cadrul blocului de locuințe, din localitatea Plopiș, nr. 134, ap. 2, în suprafață de 15,41 mp, în vederea înființării unui salon de înfrumusețare.

Documentația de licitație:

Scrisoare de înaintare

CAIET DE SARCINI

Contract de închiriere necompletat 

Publicat azi 13.05.2021

Licitație pentru închirierea unor spații, aflate in domeniul privat al comunei Plopiș în vederea asigurării spațiului de locuit medicului de familie

⇒CAIET DE SARCINI

⇒Scrisoare de înaintare

⇒Contract de închiriere – cadru