Licitații publice

Publicat azi 20.09.2021

ANUNȚ –  Închiriere spațiu 

Spațiu proprietate publică a comunei Plopiș, din cadrul blocului de locuințe, din localitatea Plopiș, nr. 134, ap. 2, în suprafață de 15,41 mp, în vederea înființării unui salon de înfrumusețare.

Documentația de licitație:

Scrisoare de înaintare

CAIET DE SARCINI

Contract de închiriere necompletat 

Publicat azi 13.05.2021

Licitație pentru închirierea unor spații, aflate in domeniul privat al comunei Plopiș în vederea asigurării spațiului de locuit medicului de familie

⇒CAIET DE SARCINI

⇒Scrisoare de înaintare

⇒Contract de închiriere – cadru