Primăria Plopiş

județul Sălaj
Conducere
Primar:
Criste Nicolae
Viceprimar:
Kurek Francisc
Secretariat
Secretar:
Pop Ovidiu-Adrian
Comisii de specialitate
Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport:
Criste Victor
Comisia pentru dezvoltarea economica si sociala, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism:
Kurek Francisc
Comisia pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism:
Lupou Marioara
Comisia pentru dezvoltarea economica si sociala, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism:
Gale Cornel Petru
Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport:
Lupau Dumitru
Comisia pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism:
Lupou Ana
Comisia pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism:
Bele Aurel
Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport:
Frinca Ioan
Comisia pentru dezvoltarea economica si sociala, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism:
Strapec Liviu
Comisia pentru dezvoltarea economica si sociala, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism:
Pisek Francisc
Comisia pentru dezvoltarea economica si sociala, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism:
Pop Nicolae
Contabilitate
Contabil:
Bode Paula Ana-Maria
Casier:
Fit Adriana-Dorina
Prestatii si servicii sociale
Consilier I:
Fit Adriana
Cadastru si fond funciar
Consilier I:
Tampanariu Olimpia Verocica
Administrator public
Administrator:
Bodea Vasile Alexandru
Serviciul de paza comunala
Paza:
Puscas Dumitru
Paza:
Ghilea Nicolae
Paza:
Coniaric Stefan
Compartiment administrativ gospodaresc
Muncitor:
Gale Maura
Guard:
Mal Vasile
Sofer:
Silaghi Gavril-Silviu
Muncitor:
Stanciu Viorel
Biblioteca comunala
Bibliotecar:
Lupou Lucia
Centru de zi
Referent educator:
Lupou Florentina
Bucatar:
Mal Maria
Asistent medical comunitar
Asistent comunitar:
Dejeu Maria
Centru de Informare si Marketing Turistic
Agent de turism:
Fiț Cristina
Agent de turism:
Bodea Lavinia Marioara