Organigrama

⇓HOTĂRÂRE privind aprobarea ORGANIGRAMEI și STATUTULUI DE FUNCȚII

⇓Organigrama aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice

⇓STAT DE FUNCȚII

Conducere – Primar: Criste Nicolae

Viceprimar: Kurek Francisc

Secretariat – Secretar: Pop Ovidiu-Adrian

Contabilitate – Contabil: Bode Paula Ana-Maria

Casier: Fit Adriana-Dorina

Administrator public – Administrator: Bodea Vasile Alexandru

Comisii de specialitate:

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport:

Criste Victor

Lupau Dumitru

Frinca Ioan

Comisia pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, protecția mediului și turism:

Lupou Marioara

Lupou Ana

Bele Aurel

Comisia pentru dezvoltarea economica și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism:

Kurek Francisc

Gale Cornel Petru

Strapec Liviu

Pisek Francisc

Pop Nicolae

Prestații și servicii sociale

Consilier I: Fit Adriana

Cadastru și fond funciar – Consilier I: Tampanariu Olimpia Verocica

Serviciul de paza comunală – Paza: Puscas Dumitru

Paza: Ghilea Nicolae

Paza: Coniaric Stefan

Compartiment administrativ gospodăresc – Muncitor: Gale Maura

Guard: Mal Vasile

Șofer: Silaghi Gavril-Silviu

Muncitor: Stanciu Viorel

Biblioteca comunală

Bibliotecar: Lupou Lucia

Centru de zi – Referent educator: Lupou Florentina

Bucătar: Mal Maria

Asistent medical comunitar – Asistent comunitar: Dejeu Maria

Centrul de Informare și Marketing Turistic

Agent de turism: Fiț Cristina

Agent de turism: Bodea Lavinia Marioara