Organigrama

⇓HOTĂRÂRE privind aprobarea ORGANIGRAMEI și STATUTULUI DE FUNCȚII

⇓Organigrama aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice

⇓STAT DE FUNCȚII

Conducere – Primar: Criste Nicolae

Viceprimar: Sulan Iano

Secretariat – Secretar: Pop Ovidiu-Adrian

Contabilitate

– Contabil: Molnar Cristina

  •  Contabil: Moisi Adriana Claudia

Casier: Fit Adriana-Dorina

Administrator public – Molnar Cristina

Comisii de specialitate:

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport:

Președinte: Criste Victor

Secretar: Bele Aurel Teodor

Membru: Pușcaș Nicolae

Comisia pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, protecția mediului și turism:

Președinte: Lupou Ana

Secretar: Lupou Lavinia Maria

Membru: Psiek Francisc

Comisia pentru dezvoltarea economica și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism:

Președinte: Gale Cornel Petru

Secretar: Lupou Marioara

Membrii: Lupău Dumitru, Kurek Francisc, Sulan Iano

Prestații și servicii sociale

Consilier I: Fit Adriana

Cadastru și fond funciar – Consilier I: Tampanariu Olimpia Verocica

Serviciul de paza comunală – Paza: Puscas Dumitru

Paza: Ghilea Nicolae

Paza: Coniaric Stefan

Compartiment administrativ gospodăresc – Muncitor: Gale Maura

Guard: Mal Vasile

Șofer: Silaghi Gavril-Silviu

Muncitor: Stanciu Viorel

Biblioteca comunală

Bibliotecar: Lupou Lucia

Centru de zi – Referent educator: Lupou Florentina

Bucătar: Mal Maria

Asistent medical comunitar – Asistent comunitar: Dejeu Maria

Centrul de Informare și Marketing Turistic

Agent de turism: Bodea Lavinia Marioara