Dispozițiile autorității executive

Anul 2020

Dispozitie privind aprobare excedent bugetar

Dispozitie privind aprobare proceduri CZ Făgetu

Dispozitie privind aprobare proceduri CZ Plopiș

Dispozitie privind aprobare proceduri Serviciu de As. Comunitar

Dispozitie privind aprobare proceduri Unit. ingrijiri la domiciliu

Dispozitie privind constituire comisie concurs

Dispozitie privind constituire comisie inchiriere spatiu

Dispozitie privind constituire comisie recensamant agricol

Dispozitie privind constituire comisie recensământ

Dispozitie privind constituire comisie sprijin culte

Dispozitie privind constituire comisie str. Moghioruta

Dispozitie privind convocarea CL în ședință ordinară 18.02.

Dispozitie privind convocarea CL în ședință ordinară 25.03

Dispozitie privind convocarea CL în ședință ordinară 29.05

Dispozitie privind convocarea CL în ședință ordinară 30.01.

Dispozitie privind convocarea CL în ședință ordinară 30.04

Dispozitie privind convocarea CL în ședință ordinară

Anul 2019

Dispozitia nr. 4 din 09.01.2019 privind aprobarea excedentului

Dispozitia nr. 51 din 23.01.2019 privind convocarea CL

Dispozitia nr. 58 din 30.01.2019 privind numirea comisiei pt. C

Dispozitia nr. 83 din 06.02.2019 privind acordarea indemnizatie de hrana

Dispozitia nr. 84 din 06.02.2019 privind constituire comisie elib. autorizatii

Dispozitia nr. 88 din 06.02.2019 privind actualizare comisie 

Dispozitia nr. 89 din 14.02.2019 privind actualizare comisiei paritare

Dispozitia nr. 90 din 15.02.2019 privind convocarea CL

Dispozitia nr. 144 din 16.04.2019 privind convocarea CL

Dispozitie aprobare ROI

Dispozitie constituire grup de lucru POAD

Dispozitie convocare CL

Dispozitie delegare atributii stare civila

Dispozitie desemnare resp. pt. protecție date cu caract. personal

Dispoziția nr. 113 din 22.03.2019 privind convocarea CL

Dispoziția nr. 147 din 25.04.2019 privind stabilire locuri afisaj electoral

Dispoziția nr. 168 din 14.06.2019 privind convocarea CL

Dispoziția nr. 177 din 11.07.2019 privind numire comisie recepție

Dispoziția nr. 180 din 22.07.2019 privind convocarea CL

Dispoziție aprobare plan de masuri

Dispoziție desemnare pers. declaratii de avere și interese

Dispoziție desemnare responsabil primire petiții

Dispoziție privind admitere elevi in Centrul de Zi Făgetu

Dispoziție privind admitere elevi in Centrul de Zi Plopiș

Dispoziție privind convocarea CL – luna Septembrie

Dispoziție privind convocarea CL

Dispoziție privind numire comisie licitație

Dispoziție privind numire echipa gestionare riscuri

Dispoziție privind numire echipa SCIM

Dispoziție privind numirea consilierului de etică D

Dispoziție stabilire locuri afisaj electoral