Recensământul General Agricol

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.

Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se  vor putea susține  dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa numitul acord verde.

De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:

(mai mult…)

Hristos a Înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire.

Paşte Fericit!

Echipa Primăriei Plopiș

 

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant, sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Plopiș anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală, din cadrul Compartimentului administrativ – gospodăresc:

Șofer I    

⇒ Anunț, bibliografie, calendar activ ⇐

REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE LA DEZASTRE

Având în vedere că pe data de 28 Februarie am sărbătorit Ziua Protecţiei
Civile din România, iar în 1 martie Ziua Internaţională a Protecţiei
Civile, pentru diseminarea către populație a unor reguli și măsuri de
prevenire la dezastre, vă recomandăm să țineți cont de materialele anexate:

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

INFORMARE

            In vederea implementarii prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurare, ministrului mediului si ministrului sanatatii nr 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si certificare a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor, va informam ca Oficiul Fitosanitar Salaj va organiza  incepand cu data de 18.01.2021 sesiuni de instruire initiala in scopul obtinerii certificatului de formare profesionala.

            In conformitate cu OUG 34/2012 instruirea si certificarea este o obligatie a urmatoarelor categorii profesionale:

 – utilizator profesionist – orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și liber-profesioniști, atât din sectorul agricol, cât și din alte sectoare;

distribuitor – orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe piață, inclusiv angrosiști, vânzători cu amănuntul, vânzători și furnizori;

consilier – orice persoană care a dobândit cunoștințe corespunzătoare și oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea dăunătorilor și utilizarea în siguranță a pesticidelor, în cadrul exercitării unei activități profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanță independentă și serviciile publice de consultanță, agenții comerciali, producătorii de produse alimentare și vânzătorii cu amănuntul, dacă este cazul;

            In urma participarii la cursul de instruire initiala care se desfasoara pe parcursul a 18 ore si dupa sustinerea unui test grila si promovarea acestuia, beneficiarii primesc un certificat de formare profesionala, valabil 5 ani, care se poate reinnoi in urma unei instruiri suplimentare.

Participanții la cursul de instruire inițială/suplimentară depun la sediul oficiului fitosanitar județean în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 cerere-tip de înscriere

 copie buletin/carte de identitate

 copie diplomă de studii medii/diplomă de studii superioare, pentru utilizatori profesioniști;

 copie diplomă studii medii/superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură și inginerie economică în agricultură/biologic/biochimic sau silvic, pentru distribuitori;

copie diplomă de studii superioare, absolvite în domeniul agricol/horticol, pentru consilieri;

documentul prin care se face dovada achitării tarifului de 193 lei pentru eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.

            Mentionam ca in conformitate cu Directiva 2009/128/CE  de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor vânzările de pesticide care sunt autorizate în vederea unei utilizări profesionale vor fi  rezervate posesorilor unui certificat de formare profesionala.

Informatii la 0260 620063 sau email ofsalaj@anfof.ro sau 0741246220

Sef Birou

Marius STANA

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Proces verbal din data de 16.,11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora.

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 33 SĂLAJ, Comuna PLOPIȘ 

HORĂRÂREA 65 DIN 3 NOIEMBRIE 2020 COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SĂLAJ

Privind propunerea instituirii carantinei în localitățile Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei din județul Sălaj 

⇒HCJSU Nr. 65 din 03.11.2020⇐

ADOPTARE MĂSURI SPECIFICE ÎN VEDEREA STOPĂRII RĂSPÂNDIRII ALARMANTE A INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-COV-2