Formulare tipizate

⇓FORMULAR DE ÎNSCRIERE TIPIZAT

Cerere pentru căsătorie peste termen

⇓Cerere oficiere în limba maternă

⇓Dosar de căsătorie – Anexa 23

⇓Cerere căsătorie în afara sediului – Anexa 24

⇓Cerere dispensă de termen – Anexa 25

⇓Anexa 27 – declarație pentru căsătorie

⇓Cerere căsătorie la altă primărie

⇓Răzgândire la nume

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

  • Cerere Tip
  • Acte Proprietate
  • Planuri cadastrale / topografice
  • Extras de Carte Funciară pentru INFORMARE, actualizat la zi !!!
  • NUMĂR POȘTAL
  • Act identitate proprietar
  • Documentul de plată a taxei pt. eliberarea certificatului de urbanism Teren în suprafață de până la 150 m2 – 3 lei

Teren în suprafață de până la 250 m2 – 3,5 lei Teren în suprafață de până la 500 m2 – 4,5 lei Teren în suprafață de până la 750 m2 – 6 lei

Teren în suprafață de până la 1000 m2 – 7 lei

Teren în suprafață de peste 1000 m2 – 7 lei + 0.01 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2