Anunț concurs

În conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant, sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Plopiș anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală, din cadrul Compartimentului administrativ – gospodăresc:

Șofer I    

⇒ Anunț, bibliografie, calendar activ ⇐