Anunț de atribuire privind finanțările nerambursabile

Anunț de atribuire privind finanțările nerambursabile din fondurile publice ale UAT Plopiș pentru anul 2021

⇒Anunț atribuire sprijin culte anul 2021