ANUNȚ – Închiriere spațiu

Primăria comunei Plopiș, cu sediul în loc. Plopiș,  nr. 135, telefon/fax 0260-671102 e-mail: primaria_plopis@yahoo.com, organizează, la sediu, în data de 15.11.2021, ora  14.00, licitație publică pentru închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Plopiș.

Spațiul care face obiectul acestei licitații este următorul:

Spațiu proprietate publică a comunei Plopiș, din cadrul blocului de locuințe, din localitatea Plopiș, nr. 134, ap. 2, în suprafață de 15,41 mp, în vederea înființării unui salon de înfrumusețare.

Prețul de pornire al licitației : 2 lei / mp / lună.

Locul și data depunerii documentelor în vederea participării la licitație: Primăria comunei Plopiș, nr. 135, jud. Sălaj, până la data de 15.11.2021, ora 13.00, conform  documentației  solicitate prin Caietul de sarcini.

Locul, data și ora la care se ține licitația : Primăria comunei Plopiș, nr. 135, jud. Sălaj, la data de 15.11.2021, ora 14,00.

 Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul instituției, la adresa: https://www.comunaplopis.ro/informatii/licitatii-publice.

Relații suplimentare se pot obține de la Primăria comunei Plopiș, tel. 0260-671102, fax 0260-671102, sau e-mail: primaria_plopis@yahoo.com.

Primar – Criste Nicolae