Informare lucrări de cadastrare

Vă informăm că în perioada următoare se vor executa lucrări de cadastrare a terenurilor, in sectoarele 30 și 31 cu denumirile parcelare: Grajduri, La Magazie, Pustă, Zăvoi, Țarcul cailor, Țarina de Blaga, Lolă, Rovină, Vâlceaua Retii, Râturi, Într-a Sârchii, Gubărie, Râtu Bradului, Perimetru, Bărăciune, Rovina Cocuț – prin Programul de Cadastrare Sistematic.

Drept urmare vă invităm la sediul primăriei pentru identificare pe ortofotoplan a parcelelor deținute și să depuneți documentele doveditoare a proprietății sau a folosinței… 

 

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI PLOPIȘ

Vă informăm faptul că mâine 18.01.2024 începe campania de vaccinare, antirabic, la câini și pisici, pentru informații suplimentare vă rugăm să îl contactați pe dl. Dr. Pastor Liviu la nr de tel: 0766 803 889.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI PLOPIȘ CARE DEȚIN TEREN PE RAZA COMUNEI BOGHIȘ

În vedere soluționării contestațiilor înregistrate în cadrul Programului de cadastru sistematic efectuat pe raza comunei Boghiș, vă adresăm rugămintea de a convoca, pentru a ieși în teren, în data de 6 noiembrie 2023, ora 10:00 cetățenii comunei Plopiș, identificați în tabelul de mai jos, care dețin teren pe raza comunei Boghiș.

Aceștia vor avea la ei actul de proprietate aferent terenului pe care îl dețin și vor fi rugați să localizeze fizic parcela

⇒ ANEXA TERENURI BOGHIȘ

Dezbatere publică

Comuna Plopiș în calitate de titular al planului, anunţă publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a planului :”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Plopiș, județul Sălaj”, organizat în U.P. I Plopiș, amplasament: comunele Plopiș, Valcău de Jos și Halmășd, judeţul Sălaj, 

în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Documentația supusă dezbaterii poate fi consultată pe site-ul APM Sălaj, la adresa web: http://apmsj.anpm.ro, la secțiunea Reglementări/Avizul de mediu.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Plopiș din loc. Plopiș, Str. Principală , nr. 137, jud. Sălaj, în data de 07.12.2023, orele 12:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, cu sediul în Mun. Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, prin fax 0262-662622, email office@apmsj.anpm.ro, până la data dezbaterii publice.

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala GAL Poarta Transilvaniei pentru perioada de programare 2023-2027

DATA: 18 OCTOMBRIE 2023 – LOC. PLOPIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ – ORA 1300

Locația evenimentului: Sala de ședințe Primăria Plopiș, nr.134

Organizator: Asociația GAL Poarta Transilvaniei

Anunț – SERVICIU DE COLECTARE ȘI EPURARE APE UZATE

Vă informăm faptul că Primăria Plopiș a fost autorizată să efectueze servicii de colectare și epurare ape uzate (vidanjare) în baza Autorizației de mediu nr. 56 din 20,04.2023, iar prețul aferent serviciului a fost stabilit și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local și este de 50 lei/mc.

De acest serviciu beneficiază persoanele care au declarată fosa/bazinul propriu de stocare ape uzate la Primăria Comunei Plopiș.

Vidanjarea se realizează în baza cererii depuse la departamentul de mediu din cadrul Primăriei Comunei Plopiș, urmând a se achita taxa aferentă serviciului în funcție de numărul de mc efectuați.

Cu respect,

Primar Criste Nicolae 

⇒ ANUNȚ MEDIU.PDF

Recomandări pentru populație

În caz de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat se recomandă cetățenilor respectarea unor măsuri de protecție specifice:

RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU POPULAŢIE

 • Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18.
 • Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală.
 • Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 de grade Celsius.
 • Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (spaţii publice, magazine), cu respectarea măsurilor de prevenire a virusului SARS-Cov-2.
 • Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise.
 • Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă.
 • Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.
 • Nu consumaţi alcool deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii.
 • Evitaţi băuturile care au un conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.
 • Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă.
 • O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă.
 • Evitaţi activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc.).
 • Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită.
 • Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

 • Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;
 • Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;
 • Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă;
 • Stingeţi sau scădeți intensitatea luminii artificiale;
 • Închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie.

RECOMANDĂRI pentru prevenirea apariţiei de îmbolnăviri în rândul copiilor – PENTRU SUGARI ȘI COPII MICI:

 • realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldura, umiditate excesivă şi curenți de aer;
 • sistemul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă;
 • se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;
 • copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuțe din materiale din fibre naturale comode;
 • nu va fi scos din casă decât în afară perioadelor caniculare din zi, şi obligatoriu cu căciulița pe cap;
 • copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructele proaspete și foarte bine spălate;
 • mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casa fără adaos de conservanți. Se va evita în același timp consumul de cafea sau alcool;
 • la cel mai mic semn de suferinţă al copilului sau al mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;
 • atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă. Copilul va fi ţinut cu hainuţe sau scutece curate şi uscate;
 • copiilor preşcolari li se vor face duşuri cu apă la temperatura camerei.

 RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI CU AFECȚIUNI CRONICE:

 • crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare al organismului;
 • hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți;
 • alimentația va fi predominat din legume şi fructe proaspete;
 • se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalații frigorifice funcționale de păstrare al alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;
 • este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei;
 • se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte ușoară din fibre naturale, precum şi pălării de protecție pe cap;
 • persoanele care suferă de anumite afecțiuni medicale îşi vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului curant. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecțiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;
 • menținerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 dușuri pe zi.

RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITĂȚILOR LOR DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT

 • aceștia vor încerca dozarea efortului în funcție de perioadele zilei încercând se evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activității;
 • se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți;
 • este total contraindicat consumul de cafea si alcool in aceasta perioada;
 • utilizarea unui echipament corespunzător, din fibre naturale si echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

Recomandări pentru angajatori

Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

 • reducerea intensității şi ritmului activităților fizice;
 • asigurarea ventilației la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite care au curenți de aer.

Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților:

 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecție;
 • asigurarea de dușuri.

OPERATORII ECONOMICI:

În zonele în care se manifestă fenomenul de secetă se vor desfășura acțiuni de prevenire a apariției incendiilor, îndeosebi la culturile agricole, vegetație uscată și păduri, se vor desfășura activități pentru:

 • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.
 • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
 • Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.
 • Interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 de meti față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv de 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile județene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

 • Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiµile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.
 • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.
 • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare al recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
 • Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.
 • Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.
 • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 • Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Prevenirea incendiilor de vegetație și miriști:

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștilor se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. condiții meteorologice fără vânt; parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare, prin fâșii arate;
 2. izolarea zonei de ardere față de căile de comunicații, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 3. desfășurarea arderii se face numai pe timp de zi;
 4. asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
 5. asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere;

asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire.

Responsabilitate socială-colectare separată

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a informat cu privire la demararea Campaniei Responsabilitate socială-colectare separată, care se desfășoară în perioada 07.06.2023-31.08.2023.

Campania are drept scop informarea, conștientizarea și sensibilizarea comunităților din mediul rural cu privire la colectarea separată, prevenirea generării de deșeuri și reducerea abandonării acestora.