Responsabilitate socială-colectare separată

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a informat cu privire la demararea Campaniei Responsabilitate socială-colectare separată, care se desfășoară în perioada 07.06.2023-31.08.2023.

Campania are drept scop informarea, conștientizarea și sensibilizarea comunităților din mediul rural cu privire la colectarea separată, prevenirea generării de deșeuri și reducerea abandonării acestora.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

            Revenind la anunțul privind intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, prin care va aduceam la cunoștință faptul că  persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere a sistemului de epurare în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al UAT PLOPIȘ, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, respectiv 20 noiembrie 2022.
Nerespectarea acestor obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

  Luând în considerare faptul că Garda de Mediu Sălaj a transmis 2 modele de registre detaliate, am creat la nivelul UAT Comuna PLOPIȘ 2 registre:

  • – un Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA PLOPIȘ;
  • – un Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA PLOPIȘ

Pentru înscrierea în aceste registre a persoanelor fizice/juridice din Comuna PLOPIȘ, am create 2 formulare distincte:

  • Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA PLOPIȘ;
  • Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA PLOPIȘ

*Menționăm că aceste formulare conțin pe pagina a doua note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestora.

Reamintim că înscrierea în cele 2 registre se face prin completarea formularelor pe care le puteți găsi la sediul Primăriei Comunei PLOPIȘ sau pe site-ul oficial al instituției  la secțiunea  INFORMAȚII:

Mai jos găsiți  documentele necesare înscrierii ⇓

⇒ Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de  COLECTARE (SIA  COLECTARE) în UAT COMUNA PLOPIȘ

Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de EPURARE (SIA EPURARE) în UAT COMUNA PLOPIȘ

⇒ Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022

⇒ MODEL COLECTARE

⇒ MODEL EPURARE

 

PLOPIȘ RECICLEAZĂ!

COLECTARE GRATUITĂ DEŞEURI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

SATE PARTICIPANTE: PLOPIȘ, FĂGETU, IAZ

6 – 9 IULIE 2021 – LA MAȘINA DE COLECTARE

RECICLEZI = PRIMEȘTI GARANTAT:

2 TICHETE X 10 LEI pentru deșeuri de dimensiuni mari (peste 45kg) de tipul: mașini de spălat haine/vase, frigidere, congelatoare, combine/lăzi/vitrine frigorifice

1 TICHET  X 10 LEIpentru alte tipuri de deșeuri electrice, a căror greutate totalizează peste 35 kg.

 

Programul de colectare al deșeurilor pentru anul 2020

Colectarea deșeurilor menajere de la persoane fizice, agenți economici și instituții publice se realizează cu autovehicule special echipate, din recipiente standardizate.

Pentru a evita decalările de program și a menține curățenia în jurul locuințelor vă rugăm să respectați calendarul.

 

⇓Grafic colectare deseuri