INFORMARE

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, vă informăm faptul că formularul de de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate  îl regăsiți la sediul U.A.T la biroul mediu.

  Vă mulțumim!