AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Proces verbal din data de 16.,11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora.

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 33 SĂLAJ, Comuna PLOPIȘ