ÎNTÂLNIRE DE LUCRU

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala GAL Poarta Transilvaniei pentru perioada de programare 2023-2027

DATA: 18 OCTOMBRIE 2023 – LOC. PLOPIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ – ORA 1300

Locația evenimentului: Sala de ședințe Primăria Plopiș, nr.134

Organizator: Asociația GAL Poarta Transilvaniei