Anunț de interes public

Vă aducem la cunoștință faptul că ANZM lansează pentru zona montană trei programe de sprijin prin care se finanțează mai multe tipuri de investiții!

Agenția Națională a Zonei Montane

Informare privind calendarul indicativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020. 

Vă informăm că Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat Calendarul indicativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020 
Vă rugăm să informați fermierii din comuna dvs. prin publicare pe website-ul primăriei sau prin alte mijloace de popularizare, despre aceste oportunități de finanțare a activităților din agricultură.

Sesiunea pentru sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” este dedicată în exclusivitate pentru sprijinirea fermierilor din zona montană.

Pentru sM 4.2 sesiunea va fi organizata doar pentru investiții noi în abatoare de capacitate mică în zona montana, conform delimitării zonei montane din cadrul PNDR 2014-2020.
 
Sesiunea pentru sM 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” privește în mod direct grupurile de producători care dețin produse certificate pe o schemă de calitate europeană, astfel producătorii care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă produs montan și formează un grup de minimum 2 producători pot aplica pentru această sub-măsură.