Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Nord-Vest

Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai (Promotor de proiect), în parteneriat cu Norwegian Institute for Nature Research (Partener 1), derulează, în intervalul 16 decembrie 2021 – 30 aprilie 2024, proiectul „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Nord-Vest” (NWPEAT).

Proiectul este finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Programul RO-Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”, Apelul de propuneri Restaurarea zonelor umede și turbăriilor, al cărui Operator de Program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Sălaj – Mlaștina de la Iaz

Zona umedă SJ-001-Mlaștina de la Iaz

Informații generale

Mlaștina de la Iaz, situată la 319 m, este inclusă piemontului Munților Plopiș, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Plopiș, județ Sălaj. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat zonei termonemorale, turbăria fiind eutrofă. Suprafața ecosistemului este de 0,088 ha.

Status

25.02.2021 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie SJ-001-Mlaștina de la Iaz, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.

27.04.2022 – O parte a echipei de proiect a avut o documentare de teren la Mlaștina de la Iaz. În cadrul acestei activități au fost preluate fotografii vizând statusul ecologic al arealului, s-a realizat o monitorizare aeriană a zonei, au fost prelevate probe de apă privind calitatea apei și a fost realizată o evaluare a biodiversității din acest ecosistem.
Activitatea A1

Agenția Națională a Zonei Montane

Informare privind calendarul indicativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020. 

Vă informăm că Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat Calendarul indicativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020 
Vă rugăm să informați fermierii din comuna dvs. prin publicare pe website-ul primăriei sau prin alte mijloace de popularizare, despre aceste oportunități de finanțare a activităților din agricultură.

Sesiunea pentru sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” este dedicată în exclusivitate pentru sprijinirea fermierilor din zona montană.

Pentru sM 4.2 sesiunea va fi organizata doar pentru investiții noi în abatoare de capacitate mică în zona montana, conform delimitării zonei montane din cadrul PNDR 2014-2020.
 
Sesiunea pentru sM 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” privește în mod direct grupurile de producători care dețin produse certificate pe o schemă de calitate europeană, astfel producătorii care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultativă produs montan și formează un grup de minimum 2 producători pot aplica pentru această sub-măsură.