Raport anual

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale UAT Comuna Plopiș pe anul 2020