Anunț înscriere

Privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ

în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI  PLOPIȘ

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 1 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna  Plopiș
 • Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Plopiș
 • Un număr de X recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul / orașul/ comuna _ _ _ _ _ _ _
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Plopiș

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Plopiș (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT) _ _
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)_ _ _ _ _ _

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

 • – conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).
 • ⇒Anunț inscriere recenzori⇐

Muncește legal! Cunoaște-ți drepturile.

CITEȘTE CU ATENȚIE CONTRACTUL DE MUNCĀ

Este în defavoarea salariatului să accepte ca o parte din munca efectiv prestată de el să-i fie plătită ”la negru”, pe lângă salariul declarat și fiscalizat.