Dezbatere publică

Comuna Plopiș în calitate de titular al planului, anunţă publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a planului :”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Plopiș, județul Sălaj”, organizat în U.P. I Plopiș, amplasament: comunele Plopiș, Valcău de Jos și Halmășd, judeţul Sălaj, 

în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Documentația supusă dezbaterii poate fi consultată pe site-ul APM Sălaj, la adresa web: http://apmsj.anpm.ro, la secțiunea Reglementări/Avizul de mediu.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Plopiș din loc. Plopiș, Str. Principală , nr. 137, jud. Sălaj, în data de 07.12.2023, orele 12:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, cu sediul în Mun. Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, prin fax 0262-662622, email office@apmsj.anpm.ro, până la data dezbaterii publice.