Anunț – SERVICIU DE COLECTARE ȘI EPURARE APE UZATE

Vă informăm faptul că Primăria Plopiș a fost autorizată să efectueze servicii de colectare și epurare ape uzate (vidanjare) în baza Autorizației de mediu nr. 56 din 20,04.2023, iar prețul aferent serviciului a fost stabilit și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local și este de 50 lei/mc.

De acest serviciu beneficiază persoanele care au declarată fosa/bazinul propriu de stocare ape uzate la Primăria Comunei Plopiș.

Vidanjarea se realizează în baza cererii depuse la departamentul de mediu din cadrul Primăriei Comunei Plopiș, urmând a se achita taxa aferentă serviciului în funcție de numărul de mc efectuați.

Cu respect,

Primar Criste Nicolae 

⇒ ANUNȚ MEDIU.PDF