Anunț proiect

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

”Modernizare drum comunal Plopiș – Halmășd de la km 3+000 până la km 3+625, județul Sălaj”

Modernizare drumuri de interes local

Străzile și drumul comunal care urmează să fie modernizate se află amplasate în intravilanul comunei Plopiș, în localitățile Făgetu, Iaz și Plopiș, având lungimea totală de 31.788 m.

Proiectul finanțat prin PNDL:

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopiș, județul Sălaj”

  • tratează modernizarea drumurilor de interes local, care fac legătura între componentele comunei Plopiș.
  • valoarea investiției este de: 26.743.267 lei
  • perioada de derulare a proiectului: 2017 – 2023