Anunț proiect

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

”Modernizare drum comunal Plopiș – Halmășd de la km 3+000 până la km 3+625, județul Sălaj”