ANUNȚ PUBLIC

Primăria comunei Plopiș, cu sediul în comuna Plopiș, Str. Principală nr.137, județul Sălaj anunță elaborarea primei versiuni a planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Plopiș, județul Sălaj”,  localizat din punct de vedere administrativ – teritorial pe raza U.A.T Plopiș, Valcău de Jos si Halmășd, județul Sălaj și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul A.P.M Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr.2, de luni – joi, orele 0800 – 1600 si vineri intre orele 0800 – 1400.

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Sălaj in termen de 18 zile calendaristice de la data primului anunț.

⇒ Anunț public

Cu respect,

CRISTE NICOLAE

PRIMAR

Alimentare cu apă potabilă a localității Plopiș, județul Sălaj

Nr. 4249 / 20.11.2019

             Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

            Comuna Plopiș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

            „Alimentare cu apă potabilă a localității Plopiș, județul Sălaj”

 propus a fi amplasat în loc. Plopiș, com. Plopiș, jud. Sălaj

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 8:30 – 16:00, iar vineri între orele 8:30 – 13:00 și la sediul titularului din loc. Plopiș, nr. 135, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:00

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj.