ANUNȚ PUBLIC

Primăria comunei Plopiș, cu sediul în comuna Plopiș, Str. Principală nr.137, județul Sălaj anunță elaborarea primei versiuni a planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Plopiș, județul Sălaj”,  localizat din punct de vedere administrativ – teritorial pe raza U.A.T Plopiș, Valcău de Jos si Halmășd, județul Sălaj și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul A.P.M Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr.2, de luni – joi, orele 0800 – 1600 si vineri intre orele 0800 – 1400.

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Sălaj in termen de 18 zile calendaristice de la data primului anunț.

⇒ Anunț public

Cu respect,

CRISTE NICOLAE

PRIMAR